Kliendi õigused

Kliendi kohustused


Klientide andmete töötlemine


Töötleme Teie isikuandmeid, kui registreerite aja vastuvõtule, kasutate teenuseid või suhtleme e-posti teel. Kõiki isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse, kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. 

Kodulehekülje külastamisel kogutavad andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu IP-aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). Me ei seo IP-aadresse Teid tuvastava teabega. Kasutame teavet, et kodulehekülge arendada ja muuta kasutajasõbralikumaks. 

Klientide andmeid kogutakse kvaliteetse raviteenuse osutamiseks ning säilitatakse vastavalt seadusele. Eesti Haigekassale (suunanud perearstile) väljastatakse igakuiselt andmed vastuvõttude kohta digitaalselt. Rehabilitatsiooniteenuse klientide andmed saadetakse igakuiselt vastavalt Sotsiaalkindlustusametisse või Töötukassasse. Erateenuse alusel registreerinud klientide andmete edastamine toimub kliendi kirjalikul nõusolekul või seaduse alusel. Juhindume kliendile teenuse osutamisel Ravikindlustuse seadusest, Sotsiaalhoolekande seadusest, Tervishoiuteenuse korraldamise seadusest ja Rahvatervise seadusest.  

Kliendil on õigus:

·     Saada teavet isikuandmete töötlemise kohta.

·     Taotleda juurdepääsu klienti puudutavatele isikuandmetele (vajalik digiallkirjastatud taotluse esitamine) ning nõuda vajadusel ebaõigete andmete parandamist, kustutamist.

·     Esitada kaebus Ambromed Kliiniku andmekaitsespetsialistile või Andmekaitse Inspektsioonile, Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee. 

·     Saada teave isikuandmete esitamata jätmise võimalike tagajärgede kohta.

 

Küsimuste, ettepanekute, kaebuste korral on võimalik pöörduda: 

Ambromed Kliiniku andmekaitsespetsialist

Reta Tammis

reta.riitsaar@ambromed.ee

Kliiniku registratuuri number 7451175